Odborníci přímo ve škole

Učitelé v rozhovorech akcentovali neustálý vývoj obsahu předmětu Základy společenských věd. Sledovat aktuální tuzemské i zahraniční dění v různých oblastech je klíčové, byť časové náročné. U mnoha témat si lze vypomoci spoluprací s odborníky, kteří se na danou problematiku specializují.

Zapojení odborníků funguje zároveň jako prezentace možností, které mají žáci při výběru profesní dráhy. Člověk z praxe může žáky motivovat k výběru vysoké školy, povolání nebo zhodnotit uplatnitelnost oboru. Nebo naopak může žákům vyvrátit jejich mylné prekoncepty.

Mnoho pozic na dnešním trhu práce je nových, a pokud žáci nemají přímou vazbu na někoho, kdo je vykonává, nemusí o nich ani vědět.

Náměty z praxe

Učitelé zapojení do našeho výzkumu mají pozitivní zkušenost při spolupráci s následujícími specialisty:

 • Besedy s politiky (lokální úroveň – místní zastupitelé; zástupci regionu na celorepublikové úrovni – poslanci, senátoři; celoevropská úroveň – europoslanci)
 • Organizace zabývající se prevencí patologických jevů (drogy aj.)
 • Policie
 • Psychologové
 • Soudy, právníci
 • Vězeňská služba
 • Vysoké školy (studenti; bývalí absolventi gymnázia; akademičtí pracovníci)

Tipy pro zapojení dalších odborníků, institucí a dalších osob do výuky ZSV pro vybraná témata a tematické celky:

Téma Evropské unie

Každodenní realita přináší žákům skutečnosti a pojmy spojené s Evropskou unií. Jak Unie funguje, o čem rozhoduje a odpovědi na další otázky lze v hodině doplnit slovem odborníka. Níže uvádíme kontakty na dvě celorepublikové informační sítě, jejichž pracovníci zdarma přednáší na školách o Evropské unii (historie, fungování, instituce, struktura, fondy, možnosti mobilit, Erasmus+, dobrovolnictví aj., případně besedy a semináře na míru).

Eurocentra

Síť Eurocenter vznikla na základě rozhodnutí Koncepce informování o evropských záležitostech (13. 7. 2005) schváleného českou vládou. Eurocentra fungují ve všech krajích (výjimkou je pouze Středočeský kraj) a spolu s regionálními partnery informují širokou i odbornou veřejnost o záležitostech týkajících se Evropské unie. Součástí bezplatné funkce kanceláří je přednášková činnost na školách, nabídka informačním materiálů, možnost využít speciální knihovnu se zaměřením na literaturu o Unii či konzultace s občany.

Eurocentra jsou spravována odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR.

(Zpracováno podle: https://www.euroskop.cz/ecms/)

Pobočky

Zobrazit / skrýt seznam poboček

Praha
Evropský dům
Adresa: Jungmannova 24, 110 00, Praha 1
E-mail: eurocentrum.praha@euroskop.cz
Tel: (+420) 222 517 526
Hradec Králové
Eurocentrum Hradec Králové
Adresa:Soukenická 54/8, 500 02, Hradec Králové (budova RegioCentra Nový pivovar)
E-mail: eurocentrum.hk@euroskop.cz
Tel:(+420) 495 817 877
Olomouc
Eurocentrum Olomouc
Adresa:Tř. Míru 563/101, 779 00 Olomouc ;; 1. patro, kancelář 23
E-mail: eurocentrum.olomouc@euroskop.cz
Tel: (+420) 585 204 567
Pardubice
Eurocentrum Pardubice
Adresa:náměstí Republiky 2686 (Dům techniky), 530 01, Pardubice
E-mail: eurocentrum.pardubice@euroskop.cz
Tel:(+420) 466 610 110
Ostrava
Eurocentrum Ostrava
Adresa:Sokolská třída 28, 702 00 Ostrava 2 (budova Magistrátu města Ostravy)
E-mail: eurocentrum.ostrava@euroskop.cz
Tel:(+420) 599 443 554
Zlín
Eurocentrum Zlín
Adresa:Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, budova Technologického inovačního centra, č. 23 areál Svit, kancelář č. 301
E-mail: eurocentrum.zlin@euroskop.cz
Tel:(+420) 577 522 861
Brno
Eurocentrum Brno
Adresa:Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
E-mail: eurocentrum.brno@euroskop.cz
Tel:(+420) 541 652 345
Jihlava
Eurocentrum Jihlava
Adresa:Tolstého 15, 586 01 Jihlava, 2. patro, kancelář č. 212
E-mail: eurocentrum.jihlava@euroskop.cz
Tel:(+420) 567 211 854
České Budějovice
Eurocentrum České Budějovice
Adresa:Boženy Němcové 49/3, České Budějovice, budova B Krajského úřadu Jihočeského kraje, číslo kanceláře 3312
E-mail: Eurocentrum. CB@euroskop.cz
Tel:(+420) 386 720 753
Plzeň
Eurocentrum Plzeň
Adresa:Nerudova 25 (2. patro budovy), 301 00 Plzeň
E-mail:eurocentrum.plzen@euroskop.cz
Tel:(+420) 377 946 007
Karlovy Vary
Eurocentrum Karlovy Vary
Adresa:Závodní 357/90, 360 21 Karlovy Vary Krajský úřad Karlovarského kraje, budova B, místnost 205 B
E-mail: Eurocentrum.KV@euroskop.cz
Tel:(+420) 354 222 523
Ústí nad Labem
Eurocentrum Ústí nad Labem
Adresa:Velká Hradební 3118/48, 400 01, Ústí nad Labem
E-mail: Eurocentrum.ul@euroskop.cz
Tel:(+420) 475 657 690
Liberec
Eurocentrum Liberec
Adresa:Ul. Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec 1 - Staré Město ;; Kancelář č. 309
E-mail:eurocentrum.liberec@euroskop.cz
Tel:(+420) 485 100 937

Europe Direct

Europe Direct je informační síť, která funguje po celé Evropské unii a poskytuje informace veřejnosti. Jejím záměrem je zabezpečit informovanost občanů na místní úrovni. V České republice je celkem 13 poboček, jejichž pracovníci organizují kulturní i vzdělávací akce, věnují se přednáškové činnosti na školách, zprostředkovávají či přímo sami vytvářejí materiály o Evropské unii.
(Zpracováno podle: http://www.europe-direct.cz/)

Pobočky

Zobrazit / skrýt seznam poboček

Brno
Knihovna Jiřího Mahena
Adresa: Kobližná 4, 601 50 Brno
E-mail: eu.brno@kjm.cz
Tel: 542 532 166
Bruntál
Institut pro regionální rozvoj, o.p.s.
Adresa: Dr. E. Beneše 1873/61, 792 01 Bruntál
E-mail: europe.direct@iregio.org
Tel: 558 846 420
České Budějovice
Jihočeský kraj - Krajský úřad
Adresa: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76
E-mail: europedirect@kraj-jihocesky.cz
Tel: 386 720 110
Dvůr Králové nad Labem
SŠIS Dvůr Králové n/L
Adresa: nábř. J. Wolkera 131, 544 01 Dvůr Králové n. L.
E-mail: europe-direct@ssis.cz
Tel: 499 329 105
Hradec Králové
Knihovna města Hradce Králové
Adresa: Wonkova 1262/1a, 500 02 Hradec Králové
E-mail: hradec.kralove@europe-direct.cz
Tel: 495 075 024
Jihlava
Adresa: Matky Boží 9, 586 01 Jihlava
E-mail: europe.direct@rrav.cz
Tel: 731 447 172
Kroměříž
Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace
Adresa: Slovanské nám. 3920, 767 01 Kroměříž
E-mail: eu@knihkm.cz
Tel: 725 886 829
Liberec
Euroregion Nisa, regionální sdružení
Adresa: třída 1. máje 858/26, 460 01 Liberec
E-mail: edliberec@ern.cz
Tel: 485 340 985
Most
VŠFS, o.p.s., studijní středisko Most
Adresa: Pionýrů 2806, 434 01 Most
E-mail: ed-most@vsfs.cz
Tel: 476 700 299
Ostrava
Dolní oblast Vítkovice, multifunkční aula Gong
Adresa: Ruská 2993, 706 02 Ostrava
E-mail: ostrava@europe-direct.cz
Tel: 606 035 559
Olomouc
Adresa: Horní náměstí (radnice), 77911 Olomouc
E-mail: europedirect@olomouc.eu
Tel: 585 513 391
Pardubice
Kulturní centrum Pardubice
Adresa: nám. Republiky 1, 530 02 Pardubice
E-mail: europedirect@ipardubice.cz
Tel: 466 768 391
Plzeň
Techmania Science Center o.p.s.
Adresa: 3D Planetárium, U Planetária 2969/1, 301 00 Plzeň
E-mail: europe.direct@techmania.cz
Tel: 734 283 930

Nové možnosti

Globalizace světa a vývoj technologií i společnosti s sebou mimo jiné přináší nové obory a specializace. V rámci ZSV bývá na školách navázaná spolupráce s klasickými institucemi, viz úvod kapitoly.

Zkuste do školy pozvat i někoho z oborů, které se nejen tematicky hodí k látce, ale zároveň by mohly být atraktivní pro dnešní žáky. Poznat a vědět více může žákům napomoci při pozdější volbě profesní budoucnosti. Oni odborníci nemusí být vždy tak daleko, jak se může zdát. Zapojte rodiče a další příbuzné žáků či absolventy školy, k nimž mají žáci do určité míry blíž.

U tipů s kým navázat spolupráci v rámci ZSV uvádíme i náměty, na co se při plánování besed zaměřit. Kategorizace je provedena dle aplikace na vybrané tematické celky:

Člověk jako jedinec

Sociální služby: sociální pracovník

 • Co je náplní práce sociálního pracovníka?
 • S jakými skupinami lidí sociální pracovník pracuje?
 • Jaké je pro tuto práci potřeba vzdělání?

Volnočasové aktivity: lektor zážitkových (teambuildingových) programů, hlavní vedoucí dětského tábora

 • Jaké jsou nové trendy v oblasti volnočasových aktivit?
 • Čím zaujmout dnešní děti při volnočasových aktivitách?
 • Je teambuilding pouze módní záležitost, nebo může pozitivně ovlivnit atmosféru v kolektivu?
 • Jak se může středoškolák do vedení volnočasových aktivit zapojit?

Umění, výroba vlastních produktů: hudba, herectví, výtvarnictví, řemeslná výroba

Vlastní know-how, kreativní myšlení, ale i plná odpovědnost za výdělek.

 • Jak složité je založit vlastní podnikání?
 • Jak důležitá je reklama?
 • Funguje propagace na sociálních sítích?
 • Co je aktuálně lákavé pro český trh?

Sport: profesionální sportovní kariéra

 • Co vše obnáší věnovat se sportu na profesionální úrovni?
 • Jak dobrý musím být, abych se sportem uživil?


Člověk ve společnosti

Informační technologie: vývojáři webových stránek, mobilních aplikací, počítačových her aj.

 • Miluji počítače – stačí to, abych se mohla stát programátorem?
 • Jsou všichni lidé v IT bývalí „šprti z prvních lavic“ nebo jako hlavní postavy z The Big Bang Theory?

Neziskový sektor

 • Jak funguje tento sektor?
 • Co znamená fundraising?
 • Proč je dnes na vzestupu zakládání neziskových organizací?

Multikultura: koordinátor aktivit pro zahraniční studenty (např. Buddy System, Erasmus+)

Základní informace o programu Buddy System včetně rozpisu, na kterých místech v ČR aktivity organizují, na webové stránce: zde

 • Co za zkušenost může přinést kontakt s cizincem nebo výjezd do zahraničí?
 • Jaké mám jako středoškolák možnosti zapojit se?
 • Proč bych se měl zajímat o jinou kulturu?


Občan a právo

Street Law, právo v praxi: studenti Právnické fakulty UK

O vizi a nabídce projektu Street Law více v kapitole Klíčové kompetence nebo na webových stránkách: zde

 • Neznalost neomlouvá – na co si dát pozor v každodenním životě?
 • Mění se některé zákony, které by pro středoškoláka mohly být důležité?


Mezinárodní vztahy, globální svět

Mezinárodní obchod: zástupce managementu české pobočky zahraniční firmy

 • Co jiného přináší práce pro zahraniční firmu?
 • Jaký je denní harmonogram manažera – je to jako ve filmu, kdy chodí jenom do fitcentra, na pracovní obědy, schůzky a bydlí v luxusním bytě?

Jak pokračovat

Následující tlačítka Vás přesměrují do dalších částí CD.