Řešitelé

Mgr. Vanda Vaníčková

doktorandka


Oborová didaktika společenských věd
Katedra společenských věd
Pedagogická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci

2. poschodí, místnost 3.23
E-mail: vanda.vanickova@gmail.cz
WWW: www.vanickova.eu

Zjisti více

Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry


Historie
Katedra společenských věd
Pedagogická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci

2. poschodí, místnost 3.29
E-mail: pavel.krakora@upol.cz

Zjisti více

Mgr. Vanda Vaníčková

doktorandka

Studentka doktorského studijního programu Pedagogika (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) se věnuje vzdělávání v rámci studia i volného času. Profesní aktivity zaměřuje na didaktiku společenskovědních oborů, vzdělávání učitelů, koordinaci a vedení volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Na Univerzitě Hradec Králové absolvovala v roce 2013 obor Učitelství pro střední školy – český jazyk a literatura a základy společenských věd, během kterého se v rámci ESF projektu zapojila do tvorby, jazykové korektury a lektorování učebnice Výchovy k občanství pro základní školy.

Ráda přijímá zajímavé výzvy jako například organizace vlastní Příměstské letní školy, dobrovolnictví při Mistrovství světa v hokeji, členství v redakční radě knihovnického časopisu nebo poznávání amerických škol přímo v terénu.

Profesní životopis

Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry

Absolvoval obor historie-muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě. V roce 2014 obhájil disertační práci Politické strany na Přerovsku 1861–1918 v rámci doktorského studia oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny na Ústavu historických věd Slezské univerzity v Opavě.

Od roku 2005 působí na Katedře společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, nejdříve jako odborný pracovník, posléze na pozici odborného asistenta. Odborně se zaměřuje na novodobé a nejnovější české a československé dějiny, blíže pak na problematiku politických stran, politického stranictví, vývoje občanské společnosti a dějin školství. Mimo to se profiluje v oblasti, která úzce souvisí s oborovou didaktikou dějepisu (dílem i společenských věd) a aplikaci vybraných témat z historie do pedagogické praxe na základních a středních školách, především na gymnáziích.

S uvedenými skutečnostmi rovněž koresponduje těžiště jeho stávající publikační činnosti – je autorem několika kolektivních monografií, časopiseckých studií a odborných textů ve sbornících. Od roku 2006 se podílel a podílí jako řešitel, spoluřešitel na realizaci několika vědecko-výzkumných projektů.

Profesní životopis

Na CD se dále podíleli

Ing. Pavel Stárek

programátor
úprava designu

E-mail:
pav.starek@gmail.com

Mgr. Soňa Žaloudková

testovací lektorka
aprobovaná učitelka ZSV

E-mail:
zaloudkova.sona@seznam.cz

Nakladatelství Epocha s.r.o.

nakladatelství

E-mail:
epocha@epocha.cz

Vlastnická práva

Úvodní obrázky ze všech stránek jsou stažené ze serveru www.pexels.com, který tyto fotografie nabízí pod licencí Creative Commons Zero (CC0) license, jenž dovoluje užití těchto fotografii pro jakékoliv legální důvody. Více o této licenci na oficiálních stránkách.

Výjimku tvoří fotografie ze stránky s úvodním slovem, která byla stažena z https://commons.wikimedia.org, také jako volné dílo.
Na kreslené ilustrativní obrázky byl získán souhlas autorky Kateřiny Brádlové. Stejná dohoda je také uzavřena ohledně fotografie členů katedry.

Webová šablona byl stažena ze stránek www.html5up.net, kde je ke stažení pod licencí The Creative Commons Attribution 3.0 License.

Jak pokračovat

Následující tlačítka Vás přesměrují do dalších částí CD.