Trochu jiné zdroje informací

Informace, jeden z klíčových pojmů vzdělávání. Pro ZSV je důležitý nejen jejich obsah (společnost se stále vyvíjí, vznikají nové skutečnosti), ale i forma (aktualizované, adekvátní, ale i originální a zajímavé zdroje motivující žáky k dalšímu studiu). Níže naleznete náměty pro oživení výuky, díky nimž lze získat informace nejen v rámci výuky ZSV. Součástí jsou i návrhy pro samostatnou tvůrčí práci žáků.


Rozhovory s pamětníky

Autentické materiály dodávají výuce oživení, vykládaná látka je atraktivně doložena záznamem. Populárním nástrojem k dokreslení historického a společenského kontextu je rozhovor s pamětníkem.

ZSV přináší témata, v nichž lze najít pro české pamětníky uplatnění (postavení občana v nedemokratickém státě, vliv politických uskupení na řízení státu atd.). Pokud nechcete s žáky přímo experimentovat a točit vlastní materiál, lze čerpat z již natočených filmů a dokumentárních videí s pamětníky, například projekt Paměť národa (www.pametnaroda.cz).

Formou samostatné práce mohou žáci zmapovat různé historické momenty se svými prarodiči. Metodická inspirace, jak postupovat při rozhovoru viz Metodika záznamu rozhovorů s pamětníky, dostupná na WWW: zde

Více informací o možnostech využití výzkumných aktivit v rámci výuky na střední škole, včetně metodologických pokynů, relevantních zdrojů a odkazů naleznete v publikaci Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně: Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol.


Google Scholar

Google Scholar, jeden z nástrojů IT gigantu Google, je vyhledavačem odborné literatury (recenzované články, knihy, závěrečné práce, preprinty aj.). Mezi funkce Google Scholar patří i přehled o tom, jak často bývá článek citován, nebo informace, kde lze nalézt celé znění textu.
Dostupný na WWW: scholar.google.com.

Jak pokračovat

Následující tlačítka Vás přesměrují do dalších částí CD.