POHLED TEORIE

obsah

I přes existenci velkého množství odborných a popularizačních publikací, jež se věnují tematice soudobých dějin z různých pohledů, je dobré neustále se vzdělávat. Sledovat nové poznatky, aktualizovat si informace.

V následující podkapitole jsme zpracovali témata, jež jsou pro soudobé dějiny poplatná. Zaměřili jsme pozornost na oblíbenou didaktickou pomůcku učitelů - film (jeho postavení ve vzdělávání, včetně konkrétních námětů). Dále jsme zařadili téma, které "jde s dobou" a reaguje na preference dětí a mladých lidí, jimiž jsou i Vaši žáci. Představujeme zahraniční youtubery. Dále přinášíme pět odborných pojednání o dějepisném vzdělávání. Teoreticky jsme zpracovali jeho historii, postavení v rámcových vzdělávacích programech, prostor je věnován i učebnicím.