PROJEKTY NAPŘÍČ PŘEDMĚTY

Dějiny, zadejte se!

Projekty, projektové dny a další podobné akce jsou na školách běžnou záležitostí. V rámci dějin po roce 1945 se nabízí různá témata, která bývají při těchto akcích zpracovávána – například lokální osobnost, mezinárodní konflikty, výročí vzniku ČR aj.

Nejen z výpovědí oslovených učitelů ( viz odkaz na výzkum ) ale vyplynulo, že se mnohdy jedná o sólové akce jednotlivých předmětů, popřípadě spolupracují učitelé s obdobným profesním zaměřením (dějepis a český jazyk; dějepis a základy společenských věd). Soudobé dějiny jsou ale látkou, která svým obsahem vybízí k propojení napříč i dalšími předměty.

Praktická realizace aneb Dějepis a Chemie? Proč ne.


Problémem projektu napříč předměty může být hledání společného tématu. Návrhy na mezioborové školní projekty proto demonstrujeme pomocí vybraných mezinárodních a světových dnů. Téma je dané, zároveň projekt ukotví časově v harmonogramu školního roku a v neposlední řadě propojí dění ve škole s reálným životem.

Níže uvádíme přehled vybraných dnů, které zahrnují otázky soudobých dějin. Ať už by se mohli v rámci dějepisu žáci věnovat vymezení stěžejních pojmů, představení jedné konkrétní události (globálního či lokálního charakteru), prostor je vždy. Dále navrhujeme oblasti, kterými by se mohly vydat projekty v rámci dílčích vyučovacích předmětů a vytvořit tak komplexní mezioborový školní projekt.

Leden

Únor

Březen

Květen

Červen

Říjen

Listopad