Orbis sensualium pictus

Svět v obrazech

Odkazem na učebnici Jana Ámose Komenského chceme připomenout, že i ve výuce soudobých dějin mají své místo obrazové materiály, které žákům lépe zprostředkují látku. Kromě dobových relikvií, které mohou žáci najít u svých rodičů a prarodičů, didakticky oživí hodinu i obrázková literatura.

Na co se žáků ptát? O čem s nimi diskutovat? Jaké úkoly jim zadávat?

Obrázky z moderních československých dějin (1945-1989)

Jiří Černý, Lukáš Fibrich (WWW).


Obrázkovou novinkou je komiksová publikace od Jiřího Černého a Lukáše Fibricha (WWW).


Vnitřní potisk desek knihyPoznáte dílčí obrázky?
K čemu a kdy se takové věci používaly?
Pamatujete si některou z nich na živo?
Používáme některou z těchto věcí dnes? Pokud ne, co je nahradilo? Pokud ano, jsou nějak upravené?
Máme v současné době také „fenomény“, které jsou v každé domácnosti?
Námět na domácí úkol:
Zeptejte se rodičů nebo prarodičů, které věci měli doma, co bylo populární, a naopak.
Zdokumentujte, co ještě z uvedeného u příbuzných ještě najdete.Důvěřuj, ale prověřuj


Analýza příběhu:
Co je hlavní myšlenkou – komu bylo možné důvěřovat, ale nejprve ho prověřovat?
Co znamenají pojmy kádr a buržoazní?
Kdo jsou muži zmínění v příběhu – Kopecký, Novotný a Hendrych?
Proč se čistky netýkaly příslušníků bezpečnosti a armády?

Dějinný kontext
V komiksu se hovoří o „událostech roku 1956“ – jaké události jsou tím myšleny?
Čistky měly vliv i na sociální život jedince – jaký? Jaké mohly způsobit konkrétním lidem problémy? A v rámci celospolečenského měřítka?
Je popsaná tematika aktuální v politice i dnes? Myslíte si, že je (nebo může být) i v jiné sféře života?


Hlad po kultuřeAnalýza příběhu:
Jakého období se ukázka týká?
Která konkrétní díla jsou v komiksu zmíněna? Z jakých zemích a dob jsou jejich autoři a o čem jsou jejich díla?
V textu je zmíněno, že se začalo psát o tématech, která byla dříve zakázaná – která? Proč?
Dva české filmy byly oceněny Oscarem – o jaké filmy se jedná? Jaké filmy jsou oceňovány dnes - žánrově a tematicky?
Čím se vyznačuje autorské divadlo? Fungují zmíněná autorská divadla i dnes?
Dějinný kontext
S jakými obdobími (nejen českých) dějin je spojena cenzura? Kdo byl cenzorem?
Je po něčem z oblasti kultury „hlad“ dnes?
Čím je typická dnešní česká kultura? Jak vidíte její budoucí vývoj?

Opráski sčeskí historje

Jaz (WWW)
Vulgární výrazy


Původně se jedná o internetový počin autora Jaz, který na veřejnosti vystupuje výhradně v masce Zikmunda Lucemburského. Komiksy jsou typické svým jazykem (bez pravidel pravopisu, novotvary, přesmyčky, vulgarity) a černým humorem. Kromě české historie autor zpracoval (komiksy zveřejňuje od roku 2013) i vybrané úseky světové či slovenské historie a vydal několik jejich knižních zpracování.

Na Facebooku profil Opráski sčeskí historje sleduje necelých 80 tisíc fanoušků.

Rozhovor s autorem komiksů: v Českém rozhlasu

Tvorba Jaze je velice kontroverzní a mnohé komiksy jsou pro školní prostředí zcela nevhodné. Na druhou stranu jejich nejen internetová popularita je nezpochybnitelná. I proto by neměl tento počin zůstat ve škole tabuizován, ale kriticky reflektován a případné nepřesnosti dementovány.

 • Znáte tento projekt?
 • Na koho je svou formu a umístěním pravděpodobně cílený? Proč?
 • Zaznamenali jste někde Jazovy historické komiksy?
 • Jak na vás působí?
 • Z pohledu dějepisu – jedná se o pozitivní nebo negativní zpracování?

Jak vihondoťid nebespičí

Analýza příběhu:
 • O jaké události komiks hovoří?
 • Kdo jsou jeho aktéři?
 • Jak s odkazem na název příběhu „vyhodnotili nebezpečí“?
 • Jakým způsobem je v komiksu vytvářena komická situace? S čím autor pracuje?
Dějinný kontext:
 • Jakým způsobem byla událost, včetně jejich důsledků, reflektována (východními a západními) médii?
 • Stala se v dějinách podobná katastrofa?
 • Místo i samotné neštěstí se stalo námětem či kulisou pro mnohá filmová zpracování – jaká například?

Dalaz

Analýza příběhu:
 • O jaké události komiks hovoří?
 • Kdo jsou jeho aktéři?
 • V čem je pointa zamýšleného vtipu? Považujete takové zpracování za vtipné?
Dějinný kontext:
 • V historii země, kde se situace z komiksu odehrává, bylo obdobných atentátů spácháno více. Na koho byly například cíleny?