Kde čerpat?

Odkazy na instituce a periodika zaměřující se na oblast soudobých dějin a výzkum v oblasti oborové didaktiky společenských věd:

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
http://www.usd.cas.cz/
Občanské sdružení PANT
http://www.pant.cz/
Portál Moderní dějiny
http://www.moderni-dejiny.cz/
Katedra výchovy k občanství PdF Ostravské univerzity
http://pdf.osu.cz/kov/
Katedra historie PdF Západočeské univerzity v Plzni
http://fpe.zcu.cz/khi/
Ústav českých dějin FF Univerzity Karlovy
http://ucd.ff.cuni.cz/
Časopis soudobé dějiny
http://www.usd.cas.cz/casopis-soudobe-dejiny/
Civilia – Odborná revue pro didaktiku společenských věd
http://ksv.upol.cz/civilia/
Institut für Gesellschaftwissenschaften Pädagogische Hochschule Heidelberg
https://www.ph-heidelberg.de/institut-fuer-gesellschaftswissenschaften/das-institut.html
Instituts für Geschichtswissenschaft Technische Universität Braunschweig
http://www.ifg-braunschweig.de/index.php?id=514
Zeitschrift für Geschichtdidaktik
http://www.v-r.de/de/zeitschrift_fuer_geschichtsdidaktik/m-0/500061/
The Journal of Modern History
http://www.journals.uchicago.edu/toc/jmh/current
Journal of Contemporary History
http://journals.sagepub.com/home/jchLiteratura:

  • BENEŠ, Z., HUDECOVÁ, D. Manuál pro tvorbu školního vzdělávacího programu – vzdělávací obor dějepis. Úvaly: ALBRA s.r.o., 2005.