SVĚT VIDEA

protože video hýbe světem

Nejen ve vzdělávání je mnohdy jedna akce, dynamická ukázka, lepší než zapojení něčeho statického. V soudobých dějinách například přitáhneme žákův zájem a získáme jeho pozornost primárně snadněji pomocí ukázky z filmového archivu. Kdo měl co na sobě? Jak se kdo tvářil? Získáme víc než při slovním popisu.

Ve dvou podkapitolách přinášíme konkrétní náměty do výuky. Z poměrně velkého množství dostupných zdrojů jsme zvolili internetový projekt Slavné dny (kromě videí obsahuje i pracovní listy) a YouTube. Fenomén, který trhá rekordy, žáci ho znají, tráví na něm čas. Proč ho tedy (opět) nevyužít k edukaci?