SVĚT VIDEA

protože video hýbe světem

Nejen ve vzdělávání je mnohdy jedna akce, dynamická ukázka, lepší než zapojení něčeho statického. V soudobých dějinách například přitáhneme žákův zájem a získáme jeho pozornost primárně snadněji pomocí ukázky z filmového archivu. Kdo měl co na sobě? Jak se kdo tvářil? Získáme víc než při slovním popisu.

Ve dvou podkapitolách přinášíme konkrétní náměty do výuky. Z poměrně velkého množství dostupných zdrojů jsme zvolili internetový projekt Slavné dny (kromě videí obsahuje i pracovní listy) a YouTube. Fenomén, který trhá rekordy, žáci ho znají, tráví na něm čas. Proč ho tedy (opět) nevyužít k edukaci?

Vzhledem k tomu, že obliba YouTube mezi žáky a mladými lidmi neutichá, spíše roste, rozhodli jsme se navrhnout možná využití serveru YouTube i pro oblast soudobých dějin.

YOUTUBE VIDEA

https://www.youtube.com/

Zařazením YouTube, webové stránky s videi, navazujeme na výstup ZSV=ZKUSIT SMART VÝUKU. Vzhledem k tomu, že obliba YouTube mezi žáky a mladými lidmi neutichá, spíše roste, rozhodli jsme se navrhnout možná využití serveru YouTube i pro oblast soudobých dějin.

Soudobé dějiny jsou explicitně obsaženy v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia v jednom tematickém celku Moderní doba II – soudobé dějiny. Pro přehlednost členíme dále videa podle jejich hlavních témat. Klasifikace je však spíše nástinem než definitivním vymezením. Propojenost událostí soudobých dějin nevybízí však jen k propojení zmíněných témat, ale přímo ho vyžaduje. Vybraná videa jsou jedněmi z mnoha námětů, kterých dennodenně na serveru přibývá.

Při rozčlenění vyjdeme ze čtyř kategorií:
(podrobněji o klasifikaci videí již pojednáno ZDE)

Umělecká tvorba

Tipy pro vybraná témata soudobých dějin

Podkapitoly:


BIPOLÁRNÍ SVĚT PO 2. SV. VÁLCE - Umělecká tvorba

Xindl X: Čecháček a totáček

Hudební polemika o totalitě v Československu. Xindl X v písni prezentuje zdánlivé výhody člověka v totalitní společnosti, které dává do kontrastu s (ne)výhodami dnešní demokratické společnosti.

 • Vypište si výhody, na kterých je v písničce prezentováno, že bylo líp. Jak je hodnotíte? Jsou to opravdu výhody? Jaký pro vás osobně mají význam?
 • Jaké historické a společenské události jsou v klipu zobrazeny?
 • Xindl X používá slovo Čecháček – jaké má podle něj asociace? Obecně – jaké vlastnosti se připisují Čecháčkům?


Karel Kryl: Bratříčku, zavírej vrátka

Píseň, která je označována za jednu z nejzdařilejších vlasteneckých reakcí na srpnovou okupaci v roce 1968.


Marta Kubišová: Modlitba pro Martu

Verze písně interpretovaná Martou Kubišovou se stala československým vlasteneckým fenoménem. Modlitba obsahuje přání, aby v zemi skončily boje, zavládl mít a vláda dobrých lidí.

 • Kdy píseň vznikla? S jakými historickými událostmi je spojena?
 • Ke kterým „zlobám a svárům“ zpěvačka odkazuje?
 • Proč je hlavním tématem písně modlitba?
 • Často se objevují názory, že i v dnešní době je píseň aktuální. Souhlasíte? Proč?


Žlutý pes: Sametová

Hudební vzpomínka na významné dějinné události, ale hlavně kulturní vliv druhé poloviny 20. století. Název písničky odkazuje na mezník (Sametovou revoluci), kde končí nejen vzpomínání, ale i doba "když jsi nic nevěděla".

 • Do jaké doby datujeme následující pojmy spjaté s hudbou: rock'n'roll, bigbýt, Bob Dylan ?
 • V klipu se objevuje jedna pravidelná velká sportovní událost - o co se jedná a co o ní víte?
 • Z jaké situace soudobých dějin na vás "jde zima"?

"Prší a venku se setmělo,
tato noc nebude krátká,
beránka vlku se zachtělo,
bratříčku, zavřel jsi vrátka?"

Karel Kryl; Bratříčku, zavírej vrátka

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY - Umělecká tvorba


Pink Floyd: Comfortably Numb

Cizí jazyk

V hudební tvorbě skupiny Pink Floyd se objevila i kontroverzně interpretovaná píseň Comfortably Numb. Mnohými je považována za ódu na aplikaci heroinu a drog obecně.

 • Název písně lze přeložit jako "Pohodlně odevzdaný". Co by to mohlo znamenat?
 • Vyberte v českém překladu písně ( ZDE) místa, která lze interpretovat právě jako odkaz na drogy, závislost a jiné. Zároveň najděte pasáže, které podle vás žádné takové náznaky nevykazují.
 • Znáte nějakou jinou skladbu, která možná, nebo určitě pojednává o drogách?
 • Myslíte si, že je problém drogově závislých v dnešní době aktuálnější než tomu bylo ve druhé polovině 20. století?


Iné kafe: Spomienky na budúcnosť

Cizí jazyk

Slovenský pohled na jeden z aktuálních globálních problémů - válečné konflikty. Ine Kafé v písni mimo jiné upozorňují i na problematiku mediálního obrazu válčení, která je v dnešní době s rozmachem internetu a sociálních sítí čím dál více aktuální.

 • V písni je označení "pseudo-bojovník za mír". Vnímáte nějakou osobnost soudobých dějin, která by se takto mohla označit?
 • Co podle vás autoři mysleli paradoxním názvem skladby Spomienky na budúcnosť?
 • Jak se díváte na roli médii ve válečných konfliktech?
BLÍZKÝ VÝCHOD, „TŘETÍ SVĚT“ - Umělecká tvorba


USA for Africa: We are the world

Cizí jazyk Charitativní píseň amerických zpěváků, která vznikla na podporu hladovějících v Africe. V roce 1985 se stala píseň hitem po celém světě a vydělala pro svůj účel značný finanční obnos.

 • Jaké osobnosti jste v klipu poznali?
 • Co znamená, jaký má přesah název písničky WE ARE THE WORLD?

V roce 2010 vznikla nahrávka We are the world for Haiti sdílející stejnou myšlenku zaměřenou na hurikánem zasažené Haiti.
 • Považujete to za dobrou možnost, jak vydělat peníze a upozornit na problém?
 • Které interprety jste v nahrávce poznali?
 • Liší se předloha z roku 1985 a píseň z roku 2010?
 • Najděte ověřené informace o tom, kolik vydělala nahrávka z roku 1985 a kolik novější z roku 2010.
PÁD KOMUNISTICKÝCH REŽIMŮ - Umělecká tvorba


Tomáš Klus: Přičichnutí alergikovo

Tvorba ve stylu protestsongu, ve které autor upozorňuje na některé nešvary české společnosti – nekritické přijímání informací, tendence nechat se snadno ovlivnit,…

 • Jaké osobnosti, hnutí, události aj. poznáváte na kreslených obrázcích ve videoklipu? Co zde symbolizují?
 • Co by mohlo vysvětlit název písně „Přičichnutí alergikovo“?
 • K analýze možno použít přímé vyjádření Tomáše Kluse, viz webový odkaz: http://www.koule.cz/cs/clanky/tomas-klus-ma-novy-predvolebni-klip-kouknete-na-nej-6605.shtml


Barbora Poláková, David Koller: Sami

Protest song, ve kterém zpěváci zmiňují kromě obecného chování a nesouhlasu s českými politickými představiteli i konkrétní mediální kauzy (Open Card, tunel Blanka atd.)

 • Na co jsme „sami“? Proč zhruba v polovině nahrávky už „sami“ nejsme? Na co je upozorňováno?
 • Jaké kauzy zmiňují zpěváci v nahrávce? Znáte jejich podrobnosti?
 • Na koho cílí část o králi? Jakým způsobem je prezentován?


No Name, Chinaski: Na, na, naaa

Cizí jazyk

Česká a slovenská hudební skupina zpracovala odlehčenou formou, jak se k sobě Češi a Slováci chovají po rozdělení Československa

 • Jak vnímáte vy, generace narozená již v České republice, rozdělení Československa?
 • Jaké byly hlavní postavy (politici, kulturní osobnosti aj.) spojené rozdělení Československa?
 • Proč myslíte, že se v posledních letech stalo populární spojovat televizní soutěže a jiné projekty a „obnovovat“ Československo?
 • Jak vnímáte slovenštinu? Rozumíte jí?


Jaromír Nohavica: Pane prezidente

Dopis adresovaný prezidentovi republiky, který obsahuje osobní zpověď obyčejného občana. Vyjadřuje se k problémům v rodině, zároveň doufá, že prezident dovede vyřešit nejen diplomatické otázky, ale i jeho malé každodenní problémy.

 • Kdo patří mezi české ústavní činitele?
 • Co je pravděpodobně záměrem autora písně sdělit prezidentovi?
 • Jak vnímáte slovenštinu? Rozumíte jí?
 • Proč myslíte, že se v posledních letech stalo populární spojovat televizní soutěže a jiné projekty a „obnovovat“ Československo?

Časopis REFLEX vyzval čtenáře, aby vytvořili vlastní textu, který by odpovídal chování Miloše Zemana, současného prezidenta České republiky.

 • Jak hodnotíte takovou iniciativu?
 • Co jsou hlavní témata písně? Co je akcentováno?

Oceněné texty k prohlédnutí na webovém odkazu: ZDE
KULTURA - Umělecká tvorba


Los del Rio: Macarena

Cizí jazyk

Videoklip se světoznámým tancem makarena z druhé poloviny 90. let 20. století od španělského hudebního dua Los del Rio.

 • Umíte zatančit makarenu?
 • Proč myslíte, že se stala písnička i tanec tak populární?
 • Vzpomenete si na jinou podobnou věc (tanec, gesto, hlášku aj., která se stala fenoménem bez ohledu na stát, jazyk a čas?
 • Znáte nějaké předělávky a parodie Macareny nebo tance?
 • Macarena má i svou českou verzi, která je určena dětem. Jedná se o tvorbu Šmoulů – Makarony: ZDE
  Na čem je založen vtipný kontext písničky vzhledem k originálů?


History of Dance in 4 minutes

Kulturní vývoj se dotkl i tance, který pomyslně spojuje celý svět. Video zachycuje zásadní tance a taneční kreace od 20. let 20. století po současnost.

 • Který tanec je podle vás nejzajímavější na pohled? Nejobtížnější pro tanečníky?
 • Lze v evoluci tance najít nějaký rys, znak, který se měnil a vyvíjel? Jakým směrem?
 • Pro každý tanec je typické i oblečení. Které vás nejvíce překvapilo?
 • Tanec je zapojen do velkého množství filmů. Jaké filmy si pamatujete a jaký druh tance v nich byl ten hlavní?


100 Years of Fashion: Women

Jak se během 100 let změnila ženská móda, účesy a líčení? Ve videu najdeme rychlý přehled a ukázku toho, co bylo pro jednotlivé dekády typické.

 • Které období vás nejvíce zaujalo? Proč?
 • Které období je naopak spíše odstašující či nevkusné?
 • V jaké době byly ženy "nejvíce ženské"? Čím podtrhovaly své přednosti?

"Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí,
pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí."

Jaromír Nohavica; Pane prezidente

REALITA

Tipy pro vybraná témata soudobých dějin:

70 photos you must see before you die

Cizí jazyk

Soubor fotografií zachycující okamžiky z různých epoch lidských dějin. K otázce soudobých dějin zde například – život s a za Berlínskou zdí; první McDonalds na území Ruska; Steve Jobs; fotbalisté Pelé a Diego Maradona; válka ve Vietnamu.

 • Jakou atmosféru má video? Jaké události zachycuje?
 • Která fotografie ve vás zanechala nejhlubší dojem. Proč?
 • Co byste do výběru přidali? Co tam naopak podle vašeho názoru nepatří?
 • Co může být motivací k vytvoření podobného videa?

NAUČNÁ VIDEA

Tipy pro vybraná témata soudobých dějin:

Kanál Ústavu pro studium totalitních režimů

Ústav pro studium totalitních režimů poskytuje kromě velkého množství metodických materiálů nejen učitelům i videa na YouTube kanálu. K dispozici jsou odkazy na přednášky, kulaté stoly, dobové nahrávky a například i rozhovory s pamětníky. Více o orální historii ZDE .

Rok v Československu (1989)

Historie CS

Dějiny v pohodě

Československé jaro 1968

Sbohem soudruzi – Vítězství (1. díl)

Sbohem soudruzi – Hrozba (2. díl)

Sbohem soudruzi – Naděje (3. díl)

Sbohem soudruzi – Šok (4. díl)

Sbohem soudruzi – Vzpoura (5. díl)

Sbohem soudruzi – Kolaps (6. díl)


ZÁBAVA

Tipy pro vybraná témata soudobých dějin:


Putin, putout


Odkaz na verzi s českými titulky.
Vulgární výrazy Titulky

Hudební parodie o Vladimíru Putinovi, ruský prezident v letech 2000-2008, další období trvá od 2012. Zachycuje kontroverzní kauzy, které jsou s V. Putinem spojené (hudební skupina Pussy Riot, vliv na vojenské uspořádání světa aj.)

 • Co je nejspíše důvodem, že je Vladimír Putin prezidentem více období?
 • Pod videem se objevil komentář: „Nevážný videoklip na vážné téma, aneb proč si někdy neudělat srandu ze slavných lidí?“ Jaký máte názor na podobné parodie státních činitelů?
 • Je nějaký rozdíl v parodii například sportovce, herce a prezidenta?
 • Myslíte, že obsah překračuje nějaké hranice? Pokud ano, jaké a proč.


Kanál Show Jana Krause

Nejpopulárnější česká talkshow oblíbená v televizi i na internetu (k 11. 12. 2016 má kanál 223 046 odběratelů). Herec a moderátor Jan Kraus zve každý týden do svého pořadu tři hosty. Mnoho osobností je spjato s tématy soudobých dějin. Aktuálnost pořadu a styl moderátora zároveň otevírají aktuální společenské otázky.

Odkaz na celý YouTube kanál Show Jana Krause.

Vybrané tipy:

Herec a slovenský politik a kandidát na prezidenta, Milan Kňažko, 14. 3. 2014

Režisérka dokumentárních filmů Helena Třeštíková, 20. 1. 2016

Římskokatolický kněz Zbigniew Czendlik, 21. 9. 2016

Veřejná vyjádření českých osobností k událostem spojeným s Jiřím Bradym, Danielem Hermanem a udělováním státních vyznamenání, 26. 10. 2016