SVĚT VIDEA

protože video hýbe světem

Nejen ve vzdělávání je mnohdy jedna akce, dynamická ukázka, lepší než zapojení něčeho statického. V soudobých dějinách například přitáhneme žákův zájem a získáme jeho pozornost primárně snadněji pomocí ukázky z filmového archivu. Kdo měl co na sobě? Jak se kdo tvářil? Získáme víc než při slovním popisu.

Ve dvou podkapitolách přinášíme konkrétní náměty do výuky. Z poměrně velkého množství dostupných zdrojů jsme zvolili internetový projekt Slavné dny (kromě videí obsahuje i pracovní listy) a YouTube. Fenomén, který trhá rekordy, žáci ho znají, tráví na něm čas. Proč ho tedy (opět) nevyužít k edukaci?

"Největší přínos projektu ZSV = Zkusit smart výuku vidím v tom, že nabízí pedagogům to, co nejvíc potřebují..."

Slavné dny

https://www.slavne-dny.cz/

Slavné dny jsou jedním z dílčích autorských projektů týmu Pavla Zuny pro internetovou televizi Stream.cz. Na serveru je zveřejněno více než 160 videí, která se věnují vždy vybranému historicky slavnému dnu.

Popularita projektu přinesla spolupráci Streamu s portálem Moderní dějiny a platformou Občankáři. Vybraná videa obsahují i metodické materiály (pracovní listy) ke stažení ve verzi pro základní i střední školy.


Z tematiky světových i českých soudobých dějin například

obsahuje pracovní listy

Den, kdy byla rozdělena Palestina; 29. 11. 1947
https://www.slavne-dny.cz/episode/632938/den-kdy-byla-rozdelena-palestina-29-listopad

Den, kdy začala karibská krize; 16. 10. 1962
https://www.slavne-dny.cz/episode/762998/den-kdy-zacala-karibska-krize-16-rijen

Den, kdy se Margaret Thatcherová stala premiérkou; 4. 5. 1979
https://www.slavne-dny.cz/episode/810991/den-kdy-se-margaret-thatcherova-stala-premierkou-4-kveten

Den, kdy vznikla samostatná Česká republika; 1. 1. 1993
https://www.slavne-dny.cz/episode/646090/den-kdy-vznikla-samostatna-ceska-republika

Zkuste i další inspirace