ZSV=ZKUSIT SMART VÝUKU

VANÍČKOVÁ, Vanda, KRÁKORA, Pavel

VANÍČKOVÁ, Vanda, KRÁKORA, Pavel. (2015). ZSV=ZKUSIT SMART VÝUKU. Praha: Nakladatelství Epocha. nestr. CD-ROM. ISBN 978-90-7425-286-0.

CD ZSV

V roce 2015 vyšla v rámci projektu Vliv charakteru vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ na učitele Základů společenských věd na gymnáziích Univerzity Palackého v Olomouci elektronická publikace ZSV=ZKUSIT SMART VÝUKU. Snahou autorů bylo, aby se stala metodickou inspirací a přinesla učitelům nápady do hodin Základů společenských věd.

Zpětné reakce, které se k řešitelskému týmu dostaly, byly pozitivní, konstruktivní a povzbudivé, proto jsme se rozhodli jít podobnou, nikoli totožnou, cestou při tvorbě nové publikace. Tak trochu jiné soudobé dějiny. Nechtěli jsme udělat kopii na téma soudobých dějin a pokoušet Herakleitovo dvakrát to téže řeky nevstoupíš.

Na druhou stranu to, co se osvědčilo, jsme rozšířili, inovovali a opět zařadili.

"Největší přínos projektu ZSV = Zkusit smart výuku vidím v tom, že nabízí pedagogům to, co nejvíc potřebují..."

Některé z reakcí na CD ZSV= ZKUSIT SMART VÝUKU:


„Já si vždycky obsah malinko upravím k tématu, které probírám, učím totiž pedagogiku. CD je ale věc, která je opravdu k něčemu!!!!“

(učitelka Pedagogika, Didaktika, střední odborná škola a gymnázium)

„Největší přínos projektu ZSV = Zkusit smart výuku vidím v tom, že nabízí pedagogům to, co nejvíc potřebují, a to materiály, které jsou praktické a mohou být bezprostředně aplikovány ve vyučovací hodině. Na přehledně a logicky uspořádaném CD se nachází široká škála moderních materiálů, včetně odkazů na vzdělávací i hudební videa a písně, jež hodinu zatraktivní a žáky opravdu baví.“

(učitelka Občanská výchova, Dějepis, Český jazyk, základní škola)

„Umím si představit, že by něco z YouTube učitel na začátku hodiny pustil. Příklad: začínáme politologii, pustí tam Nightwork. Každopádně to zaujme minimálně většinu třídy a navodí jinou atmosféru, než tu znuděnou, když začne psát POLITOLOGIE na tabuli… Jinak celá ta část o YouTube je hezky udělaná – přehledná struktura, popis, odkaz a ty otázky jsou úplně super – vím, co s tím mám jako případný učitel dělat.“

(student 4. ročníku všeobecně zaměřeného gymnázia)

„Jako nejpřínosnější hodnotím kapitolu Metodologické inspirace, myslím, že takhle kapitola je nejpřínosnější pro dlouho učící učitele, ale i začínající učitele a jejich pedagogickou činnost. Jako ne pozitivní hodnotím opravdu dlouhé texty, které popisují, co se na CD nachází, odradí to dočíst do konce. Jinak je způsob provedení i obsah CD velmi pěkný.“

(studentka pedagogické fakulty, 5. ročník, obor Společenské vědy – Historie)

„Myslím si, že je dobře, že klíčové kompetence jsou rozděleny do samostatné kapitoly a jsou více rozebrány. Více bych vyčlenila metodickou inspiraci, aby byla viditelnější a pedagogové ji mohli lépe nalézt.“

(doktorandka, 1. ročník, obor Pedagogika)