ÚVODNÍ SLOVO


Vážení a milí učitelé,
právě jste na svém počítači spustili hlavní elektronický výstup projektu studentské grantové soutěže 2016 pořádané Univerzitou Palackého v Olomouci.

Cílem projektu


Dějepisné vzdělávání s akcentem na soudobé dějiny a jeho reflexe ze strany učitelů

bylo zkoumat specifika vzdělávacího oboru Dějepis na gymnáziu z pohledu kurikulárních dokumentů a názorů učitelů. Vězte, že jsme analyzovali, komparovali, vedli rozhovory s učiteli, popsali sledované tendence. To vše s primárním cílem přinést Vám, učitelům v praxi, nové poznatky, teoretické souvislosti, zajímavé tipy, inspirace a oživení dějepisných hodin.PROČ ČÍST DÁL?

Odvážným názvem lákáme na něco jiného, netradičního. Lákáme na Tak trochu jiné soudobé dějiny. V čem jsou ale „ty naše“ soudobé dějiny jiné?

Neměníme historii. Přinášíme publikaci, v níž se snažíme dívat na soudobé dějiny a dějepisné vzdělávání teoreticky i prakticky pomocí méně tradičních zdrojů a asociací. Videa z YouTube, komiks, kontroverzní virtuální projekty, vzpomínání s pamětníky či Dějepis v tematickém projektovém spojení se všemi předměty na gymnáziu.

Obsah publikace je členěn do čtyř kapitol, přičemž z učitelského pohledu jsou nejcennější první dvě – Metodické náměty a Pohled teorie; jejich názvy mluví za vše.

Znejte teorii.

Čerpejte náměty.

Nevymýšlejte vymyšlené.

Kapitola Výzkum popisuje nejen realizovaný výzkum (podpořený grantem Univerzity Palackého v Olomouci), ale hlavně motivace co zařadit do tohoto výstupu. Čtvrtá kapitola O publikaci je ryze technického rázu (tiráž, programátorská poznámka aj.).Za autorský kolektiv
Mgr. Vanda Vaníčková


Tak trochu jiné soudobé dějiny
Mgr. Vanda Vaníčková; Mgr. Gabriela Cingelová, Ph.D.; PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D.; Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.;
Nakladatelství Epocha, Praha 2017, první vydání

Nestránkované přenosné médium; rozsah 86 stran; ISBN 978-80-7557-349-0

Výstup vznikl díky podpoře interní grantové soutěže Univerzity Palackého v Olomouci (7. ročník) s názvem
Dějepisné vzdělávání s akcentem na soudobé dějiny a jeho reflexe ze strany učitelů.